Bác sĩ dinh dưỡng

Các Bảng biểu đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo WHO cho trẻ từ 0 – 5 tuổi

Mục Lục

Một số bảng phổ biến đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo WHO từ 0 – 5 tuổi

Tên bảngBảng z-scoresBảng z-scoresBiểu đồ percentilesBiểu đồ percentiles
Chiều dài nằm hoặc chiều cao theo tuổiTraiGáiTraiGái
Cân nặng theo chiều caoTraiGáiTrai GĐ 0 – 2 Tuổi
Trai GĐ 2 – 5 Tuổi
Gái GĐ 0 – 2 Tuổi
Gái GĐ 2 – 5 Tuổi
Cân nặng theo tuổiTraiGáiTraiGái
Chu vi vòng đầu theo tuổiTraiGáiTraiGái

Cách đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em

Xem tại đây

Tìm hiểu thêm các biểu đồ đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo WHO

Xem tại đây

Bác sĩ Vi Thị Tươi