Bác sĩ dinh dưỡng

Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam 2016

Mục Lục

Giới thiệu

“Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam” được Bộ Trưởng Bộ Y tế phê duyệt và xuất bản lần đầu tiên năm 1996 và lần thứ 2 năm 2007, nay được rà soát, biên soạn lại và bổ sung cập nhật đối với nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho phù hợp với thực tế Việt Nam và để góp phần thực hiện thành công Chiến lược dinh dưỡng quốc gia 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

. Đây là tài liệu chính thức của ngành phục vụ công tác chăm sóc dinh dưỡng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị còn là cơ sở khoa học trong xây dựng kế hoạch sản xuất, đảm bảo an ninh thực phẩm quốc gia và từng vùng; trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; trong việc xây dựng các chế độ ăn theo các đối tượng lao động và lứa tuổi, trong theo dõi và đánh giá khẩu phần và tình trạng dinh dưỡng của nhân dân.

Nội dung

1. Nhu cầu khuyến nghị năng lượng
2. Nhu cầu khuyến nghị protein
3. Nhu cầu khuyến nghị lipid
4. Nhu cầu khuyến nghị glucid
5. Nhu cầu khuyến nghị các chất khoáng
5.1. Nhu cầu khuyến nghị các chất khoáng đa lượng: canxi, phospho, magiê.
5.2. Nhu cầu khuyến nghị các chất khoáng vi lượng: sắt, kẽm, iod, selen, đồng, crom, mângn, fluo.
6. Nhu cầu khuyến nghị các vitamin
6.1. Nhu cầu khuyến nghị các vitamin tan trong chất béo: A, D, E, K
6.2. Nhu cầu khuyến nghị các vitamin tan trong nước: B1, B2, niacin, acid pantothenic, B6, folate, B12, biotin, vitamin C, choline.
7. Nhu cầu khuyến nghị nước và các chất điện giải: Nước, natri, kali, clo.

Xem và tải sách tại đây.