Bác sĩ dinh dưỡng

“Understending nutriton” – Sách của mọi chuyên gia dinh dưỡng

Mục Lục

Cuốn sách mà chuyên gia dinh dưỡng nào cũng nên đọc 1 lần

Là bản tiếng anh nhưng được tác giả viết rất dễ đọc với nội dung đầy đủ, chi tiết; hình ảnh minh họa rõ ràng, dễ hiểu. Quyển sách sẽ giúp bạn có kiến thức chuyên sâu về về dinh dưỡng. Giúp giải đáp hầu hết mọi thắc mắc về dinh dưỡng như:

  • Chuyển hóa, nhu cầu các chất dinh dưỡng
  • Chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý để điều chỉnh cân nặng, phù hợp với bệnh lý, độ tuổi (sơ sinh, trẻ nhỏ, vị thành niên, phụ nữ trước – trong – sau khi sinh, người lớn tuổi)
  • Các vấn đề dinh dưỡng hiện tại và tương lai…

Nội dung chính của sách dinh dưỡng “Understending nutriton”

Chapter 1: An Overview of Nutrition
Highlight 1: Nutrition Information and Misinformation


Chapter 2: Planning a Healthy Diet
Highlight 2: tarian Diets


Chapter 3: Digestion, Absorption, and Transport
Highlight 3: Common Digestive Problems


Chapter 4: The Carbohydrates: Sugars, Starches, and Fibers
Highlight 4: Carbs, kCalories, and Controversies


Chapter 5: The Lipids: Triglycerides, Phospholipids, and Sterols
Highlight 5: High-Fat Foods—Friend or Foe?


Chapter 6: Protein: Amino Acids
Highlight 6: Nutritional Genomics


Chapter 7: Energy Metabolism
Highlight 7: Alcohol in the Body


Chapter 8: Energy Balance and Body Composition
Highlight 8: Eating Disorders


Chapter 9: Weight : Overweight, Obesity, and Underweight
Highlight 9: The Latest and Greatest Weight-Loss Diet—Again


Chapter 10: The Water-Soluble Vitamins: B Vitamins and Vitamin C
Highlight 10: Vitamin and Mineral Supplements


Chapter 11: The Fat-Soluble Vitamins: A, D, E, and K
Highlight 11: Antioxidant Nutrients in Disease Prevention


Chapter 12: Water and the Major Minerals
Highlight 12: Osteoporosis and Calcium


Chapter 13: The Trace Minerals
Highlight 13: Phytochemicals and Functional Foods


Chapter 14: Fitness: Physical Activity, Nutrients, and Body Adaptations
Highlight 14: Supplements as Ergogenic Aids


Chapter 15: Life Cycle Nutrition: Pregnancy and Lactation
Highlight 15: Fetal Alcohol Syndrome


Chapter 16: Life Cycle Nutrition: Infancy, Childhood, and Adolescence
Highlight 16: Childhood Obesity and the Early Development of Chronic Diseases


Chapter 17: Life Cycle Nutrition: Adulthood and the Later Years
Highlight 17: Nutrient-Drug Interactions


Chapter 18: Diet and Health
Highlight 18: Complementary and Alternative Medicine


Chapter 19: Consumer Concerns about Foods and Water
Highlight 19: Food Biotechnology


Chapter 20: Hunger and the Global Environment
Highlight 20: Environmentally Friendly Food Choices

Tải sách tại đây

Tham khảo thêm các tài liệu dinh dưỡng khác tại đây.

Bác sĩ Vi Thị Tươi