Bác sĩ dinh dưỡng

Tra cứu tài liệu dinh dưỡng ở đâu?

Mục Lục

Tra cứu tài liệu dinh dưỡng ở đâu? Dưới đây là một số trang để tra cứu tài liệu và thông tin dinh dưỡng trong và ngoài nước đáng tin cậy.

Trong nước

 1. Viện Dinh Dưỡng quốc gia viendinhduong.vn
 2. Khoa y, khoa Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số trường đại học y khoa.
 3. Các trang thông tin của khoa Dinh dưỡng – tiết chế tại bệnh viện đáng tin cậy.
 4. Cục y tế dự phòng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố.

Nước ngoài và tổ chức quốc tế

tài liệu dinh dưỡng
 1. World Health organization (WHO) www.who.int
 2. National Library of Medicine https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
 3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) www.cdc.gov
 4. Department of Agriculture (USDA) www.usda.gov
 5. Department of Health and Human Services (DHHS) www.hhs.gov
 6. Dietary Guidelines for Americans fnic.nal.usda.gov/dietary-guidance
 7. Food and Drug Administration (FDA) www.fda.gov
 8. Health Canada www.hc-sc.gc.ca/index-eng.php
 9. Healthy People www.healthypeople.gov
 10. Let’s Move! www.letsmove.gov
 11. MyPlate www.choosemyplate.gov
 12. National Institutes of Health www.nih.gov
 13. Physical Activity Guidelines for Americans www.health.gov/paguidelines
 14. American Cancer Society www.cancer.org
 15. American Diabetes Association www.diabetes.org
 16. American Heart Association www.heart.org/HearTOrg
 17. American Council on Science and Health www.acsh.org
 18. International Food Information Council www.foodinsight.org
 19. Academy of Nutrition and Dietetics www.eatright.org
 20. American Medical Association www.ama-assn.org
 21. Dietitians of Canada www.dietitians.ca
 22. American Journal of Clinical Nutrition ajcn.nutrition.org
 23. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics www.andjrnl.org
 24. New England Journal of Medicine www.nejm.org
 25. Nutrition Reviews www.ilsi.org
 26. National Institutes of Health website www.dsld.nlm.nih.gov/dsld/index.jsp

Xem thêm mục: Tài liệu dinh dưỡng

Bác sĩ Vi Thị Tươi